Maandelijks archief: oktober 2012

Een digitale rechtsstaat kan alleen op Europees niveau

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de DEMO (oktober 2012)

Door de komst van internet is ons dagelijks leven veranderd. Zo heeft de postbezorger plaatsgemaakt voor e-mail, gaat het meeste bankverkeer digitaal en doen we al boodschappen via internet. Onze huidige wet- en regelgeving speelt hier onvoldoende op in. De snelle ontwikkeling van internet maakt het de wetgever extra lastig om bijtijds adequate maatregelen te nemen. De huidige situatie op het internet is onhoudbaar, zo worden persoonsgegevens doorverkocht en gekoppeld aan dossiers terwijl de burger hiervan niet op de hoogte is. Ook worden websites willekeurig geblokkeerd en worden digitale berichten zonder toestemming onderschept en meegelezen. Alleen een digitale rechtsstaat waarbij er een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht is, kan deze problemen oplossen.

De wereld blijkt machteloos, mensenrechten te koop!

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de NRC van 12 oktober 2012.

De opstand in Syrië, en het daarop volgende geweld, is al ruim 2 jaar bezig en het aantal slachtoffers neemt toe. Het vredesplan van Kofi Annan leverde niets op. Assad lijkt zich steeds minder aan te trekken van de internationale gemeenschap. Elke dag sterven er tientallen onschuldige slachtoffers, waaronder kinderen. Waarom grijpt er niemand in?

Humane interventie:

Onder internationaal recht is elke staat van nature soeverein. Dit houdt in dat je als staat geen politieke invloed kunt uitoefenen op een andere staat. Na de tweede wereld oorlog hebben we hier enkele uitzonderingen op gemaakt.  Onder de doctrine van humane interventie is het onder internationaal recht weldegelijk toegestaan een andere staat binnen te treden om de mensenrechten te beschermen. Dit middel ligt echter politiek gevoelig.

Lees verder