Maandelijks archief: maart 2014

Inhumaan vreemdelingenrecht: de zieke vreemdeling.

Dit wetenschappelijk artikel werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad op 28 maart 2014.

Vreemdelingen in een ‘medische noodsituatie’ die binnen drie maanden ernstige gevolgen kan hebben mogen niet worden uitgezet. Om dit criterium het hoofd te bieden koopt Nederland voor drie maanden medische zorg in het buitenland in teneinde de zieke vreemdeling toch uit te kunnen zetten naar dat buitenland. Wat er na die drie maanden met de zieke gebeurt is dan onze zaak niet meer. Dit is een inhumane manier van doen die niet strookt met de gedachte achter het begrip ‘medische noodsituatie. 

Download het volledige artikel hier NJB 2014 12-Opinie.

Ondernemingsrecht: een afspiegeling van de maatschappij.

“Grote mannen danken voor een kwart hun roem aan hun dapperheid, voor de helft aan geluk, en voor het overige kwart aan misdaad” – Ugo Foscolo.

Een onderneming is te vergelijken met de maatschappij, de maatschappij in het klein. Zo heeft elke onderneming onderdanen, werknemers genoemd en wordt de onderneming bestuurd door enkele wijze leiders, binnen een onderneming het bestuur en de Raad van Commissarissen. Waar in de maatschappij wel eens gefraudeerd wordt met bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen of andere wetgeving is dit binnen een onderneming niet anders. Bonussen en regelingen worden hier wel eens misbruikt ter zelfverrijking. Eigenlijk is dit ook niet zo vreemd als je bedenkt dat “de mens” in de maatschappij weinig verschilt van “de mens” binnen de organisatie. Het voorkomen van fraude in de maatschappij of een onderneming is noodzakelijk indien je deze onderneming respectievelijk maatschappij goed wil laten functioneren. Om deze reden ben ik de master Ondernemingsrecht gaan volgen en wil ik na deze master aan het werk binnen de structuren van een onderneming.

Lees verder