Maandelijks archief: september 2015

ABRvS 29 april 2015, AB 2015/328, m.nt. B. Wallage

Deze annotatie werd op 24 september 2015 geplaatst in AB.

De staatssecretaris heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het drempelbedrag dat door het ontbreken van indexering sinds 1994 ongewijzigd is gebleven, niettemin hanteerbaar is gebleven als maatstaf ter uitvoering van het openbare-ordebeleid bij naturalisatieverzoeken.

Lees hieronder de noot:

AB 2015328 Naturalisatieverzoek. Achterwege laten indexering drempelbedrag vermogenssanctie voor w

Interview NCRV De Monitor

De boete liep eerst nog op naar 27.000 euro laat Marc weten. Zoals aangeraden door mr. Frank Visser, en met hulp van Bas Wallage van het Juridisch Loket in Den Haag, wilde hij als laatste redmiddel een verzoekschrift in dienen bij de Tweede Kamer. ‘En toen ineens belde het CJIB mij. Ze waren niet zo blij met de uitzending en wilde nu wel kijken naar een oplossing.’

Wallage denkt dat het CJIB een afweging heeft gemaakt. ‘Ze willen geld ophalen, maar ze willen geen schrijnende situaties.’

Wallage, die naast Marc ook andere mensen met dezelfde problematiek adviseert, vertelt dat er een speciaal team Persoonsgebonden aanpak is ingericht bij het CJIB. ‘Maar vanwege ingewikkelde eisen en regels zijn waarschijnlijk nog niet alle schrijnende gevallen door dat team behandeld. En ondertussen blijft de problematiek zich bij deze mensen misschien opstapelen.’

Lees hier het hele artikel: http://demonitor.ncrv.nl/gegijzeld-door-de-overheid/marc-na-uitzending-recht-in-de-regio-ze-hebben-me-nog-steeds-bij-mijn-ballen

NJB: Boete Wet arbeid vreemdelingen: een tewerkstellingsvergunning vereist voor Bulgaren en Roemenen?

Op 24 juli 2015 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een potentieel verstrekkende uitspraak gedaan (hierna: de ‘Uitspraak’).1De huiseigenaar (eiser in de procedure) die in 2013 twee Roemenen zonder tewerkstellingsvergunning had laten werken en om die reden op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) een boete van 9.000 euro heeft gekregen, wordt door de rechtbank in het gelijk gesteld.

http://njb.nl/blog/boete-wet-arbeid-vreemdelingen-een.15952.lynkx