Maandelijks archief: oktober 2015

Non-proliferation of cyber weapons with a CBRN consequence: An exploratory analysis

The public debate on cyber weapons and how these should be curbed politically has not yet
come up with a broadly shared consensus, partly because the Internet is seen as terra nullius
—a no man’s land—and because of the attribution problem. In this article the authors will
describe the need for international agreements concerning cyber weapons with a CBRN
consequence.

Dit artikel is op 28 oktober 2015 gepubliceerd in Forum of EthnoGeoPolitics en is geschreven in samenwerking met Jeroen Slobbe en Stas Verberkt. Lees hier het hele artikel: ForumEthnoGeoPoliticsVol3No2AutumnOctobert2015

Het automatisch detineren van vluchtelingen is niet toegestaan.

Op 21 april 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Opvangrichtlijn aangenomen. Dit wetsvoorstel is op 7 juli 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Voornoemde richtlijn stelt minimumnormen aan het detineren van vluchtelingen. In Nederland worden vluchtelingen die een asielverzoek aan de grens indienen gedetineerd. Tijdens de periode van detentie wordt door de Immigratie en Naturalisatiedienst het asielrelaas beoordeeld. Deze procedure wordt ook wel de grensprocedure genoemd. Het internationaal recht verplicht lidstaten echter om voorafgaand aan detentie de noodzaak hiervan te toetsen. In dit artikel zal ik bespreken of Nederland aan deze noodzakelijkheidstoets voldoet.

Dit artikel is op 22 oktober gepubliceerd op de blogpagina van Ars Aequi. Lees hier het volledige artikel:

http://weblogs.arsaequi.nl/staatsenbestuursrechttussenrechtsstaatendemocratie/2015/10/22/het-automatisch-detineren-van-vluchtelingen-is-niet-toegestaan/