Maandelijks archief: januari 2016

VALT HUISHOUDELIJKE HULP WEL OF NIET ONDER DE REIKWIJDTE VAN DE WMO 2015?

Bron: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/valt-huishoudelijke-hulp-wel-of-niet-onder-de-reikwijdte-van-de-wmo-2015/

Na een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant en een uitspraak van de Rechtbank Gelderland is het onduidelijk of huishoudelijke hulp onder de reikwijdte van de Wmo 2015 valt. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat het op basis van de Wmo 2015 mogelijk is dat: “het College een beperking bij het zelf verrichten van huishoudelijke werkzaamheden niet beschouwt als een beperking bij het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen of het voeren van een gestructureerd huishouden“. Op basis van dit oordeel valt de huishoudelijke hulp dus niet onder de reikwijdte van de Wmo 2015. De Rechtbank Gelderland kwam evenwel tot een ander oordeel: “Hulp bij het huishouden valt onder het begrip maatschappelijke ondersteuning en valt onder de door de wetgever aan verweerder gegeven opdracht in de Wmo 2015“. De vraag is nu welke rechter gelijk heeft.

 

Lees verder

ONDERBOUWING AANWIJZING DOOR DE NZA AAN ENKELE ZORGVERZEKERAARS SCHIET TE KORT

Bron: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/onderbouwing-aanwijzing-door-de-nza-aan-enkele-zorgverzekeraars-schiet-te-kort/

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan zorgverzekeraars en zorgaanbieders een aanwijzing geven indien de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt overtreden. Op 15 januari 2016 oordeelde de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in een drietal zaken (ECLI:NL:CBB:2016:1/2/3) dat de onderbouwing van een door de NZa aan enkele zorgverzekeraars opgelegde aanwijzing tot naleving van de Wmg onvoldoende onderbouwd was. Om die reden is de aanwijzing geschorst.

Lees verder