Maandelijks archief: februari 2016

Een aantekening bij uitspraak over digitale hondenriem

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in NJB 2016/400, afl. 8.

Op 26 januari 2015 heeft de kantonrechter te Overijssel geoordeeld dat een elektronische hondenriem niet is te vergelijken met een gewone hondenriem (Rb. Overijssel 26 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:440). Alhoewel dit oordeel begrijpelijk is, is de motivering van de kantonrechter op één punt vanuit technisch oogpunt discutabel.

Bron: http://njb.nl/blog/een-aantekening-bij-uitspraak-over-digitale.19188.lynkx

 

 

RISICO OVERPRODUCTIE ZORG VOOR REKENING ZORGAANBIEDER

Bron: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/risico-overproductie-zorg-voor-rekening-zorgaanbieder/

Op 30 december 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak hadden twee zorgaanbieders een overeenkomst gesloten.
Op basis van deze overeenkomst zal de zorgaanbieder ThuiszorgInHolland (hierna: TIH) thuiszorg verlenen aan een aantal patiënten met een (voormalige) AWBZ-indicatie van de zorgaanbieder Expertcare.

Lees verder

ABRvS 4 november 2015, AB 2016/62 m.nt. B. Wallage

De boete die op grond van de Wet arbeid vreemdelingen aan een Bulgaarse werknemer is opgelegd, is niet in strijd met de begunstigingsclausule vanwege het feit dat Japanse werknemers geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben.
Deze annotatie is op 5 februari 2016 in AB (Rechtspraak Bestuursrecht) gepubliceerd.