Maandelijks archief: oktober 2016

Naschrift

In een bijdrage in het NJB bespraken Wouter Koelewijn & Bas Wallage de gevolgen van de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin werd vastgesteld dat huishoudelijke hulp een voorziening is die onder de reikwijdte van de Wmo 2015 valt. De conclusie luidde dat de grote groep Wmo-gerechtigden die eerst geen bezwaar en beroep heeft ingesteld nu tegen het leerstuk van de ‘formele rechtskracht’ aanloopt. Ons inziens gaan de auteurs bij de uitleg van artikel 4:6 Awb aan twee belangrijke aspecten voorbij en worden rechtzoekenden en gemeentebesturen daarmee op het verkeerde been gezet.

njb37_reactie_naschrift

HET JAARLIJKSE CONTRACTEREN MET ZORGVERZEKERAARS

Aan het eind van elk jaar contracteren zorgverzekeraars gebruikelijk de benodigde zorg voor
hun verzekerden. Veel zorgverzekeraars gebruiken hiervoor standaard overeenkomsten.
Deze standaard overeenkomsten bevatten in gevallen bepalingen die risicovol zijn voor zorgaanbieders. In deze Legal Update wijzen wij in het bijzonder op de ‘doorleververplichting’,
die in veel standaard overeenkomsten is opgenomen.

Een doorleververplichting houdt in dat de zorgaanbieder verplicht is nieuwe verzekerden in zorg te nemen en te behandelen, ook al is het overeengekomen omzetplafond bereikt. In dat geval moet er dus feitelijk onbetaald zorg worden geleverd aan de verzekerden van de zorg- verzekeraar. Het overeenkomen van een doorleververplichting kan dus, afhankelijk van het omzetplafond, een risico vormen voor de zorgaanbieder. In antwoord op Kamervragen gaf de minister van VWS onlangs aan dat de ‘doorleververplichting’ een afspraak is tussen twee private partijen (TK 2015-2016, Kamervragen nr. 241). Dit uitgangspunt van de minister is weliswaar juist maar de zorgverzekeraars moeten zich daarentegen wel houden aan de Zorgverzekeringswet (hierna: ‘Zvw’).

Zie ook: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/het-jaarlijkse-contracteren-met-zorgverzekeraars/

Lees verder