Maandelijks archief: januari 2017

ZORGVERZEKERAAR MAG NIET OP DE STOEL VAN DE ARTS GAAN ZITTEN

Op 4 januari 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een geschil, dat aanhangig was gemaakt door een instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg en een drietal van haar patiënten. Voornoemde eisers maken bezwaar tegen het zogenoemde ‘machtigingsvereiste’ van de zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid. Deze verzekeraars hanteren sinds 1 januari 2016 in hun polisvoorwaarden voor de basisverzekering in geval van medisch specialistische revalidatie een machtigingsvereiste, dat inhoudt dat verzekerden voorafgaande aan hun behandeling toestemming moeten vragen aan hun zorgverzekeraar om een behandeling te mogen ondergaan.

Zie ook: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/zorgverzekeraar-mag-niet-op-de-stoel-van-de-arts-gaan-zitten/ Lees verder

Deelname Oefenrechtbank Universiteit Utrecht

Eind 2016 heb ik als advocaat deelgenomen aan de oefenrechtbank van het Utrecht Law College. Bij deze oefenrechtbank bepleiten de studenten een casus voor een professionele jury, bestaande uit een rechter, advocaat en docent. De oefenrechtbank wordt mede georganiseerd door de rechtbank Utrecht.