Maandelijks archief: mei 2017

DE WMO-BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD MOGEN NIET WORDEN GEDELEGEERD.

Datum: 24 mei 2017

Op 17 mei 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘de Raad’) een uitspraak gedaan over de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) bij de vormgeving en de vaststelling van het gemeentelijk beleid in het kader van de Wmo 2015.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/de-wmo-bevoegdheden-van-de-gemeenteraad-mogen-niet-worden-gedelegeerd/

Lees verder

WIE IS DE TOEZICHTHOUDER ALS HET OM WMO-ZORG GAAT?

WIE IS DE TOEZICHTHOUDER ALS HET OM WMO-ZORG GAAT? 

Op 5 april 2017 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) in een tweede tussenuitspraak dat de bevoegdheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: “IGZ”) om toezicht te houden op Wmo-zorgtaken nog onvoldoende duidelijk is.

Op advies van de IGZ geeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
op 20 december 2013 een aanwijzing aan een praktijk voor geestelijk en lichamelijk welzijn die woonbegeleiding biedt aan cliënten met psychische problemen en verslavingen (hierna: ‘zorgaanbieder’). De zorgaanbieder mag geen nieuwe cliënten meer aannemen en het huidige cliëntenbestand moet per direct worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder.
Het bezwaar dat de zorgaanbieder maakt tegen de aanwijzing wordt door de staatssecretaris ongegrond verklaard.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/wie-is-de-toezichthouder-als-het-om-wmo-zorg-gaat/

Lees verder

CENTRALE RAAD VAN BEROEP GEEFT HANDVATEN VOOR AFHANDELING JEUGDHULPVERZOEKEN

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘de Raad’), de hoogste rechter voor het sociale bestuursrecht, heeft op 1 mei 2017 een uitspraak  gedaan die van groot belang is voor gemeenten. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp, waaronder de ‘vrijwillige jeugdhulpverlening’. Hieronder zullen wij de gevolgen van de voornoemde uitspraak voor het gemeentelijk beleid en de rechtspraktijk bespreken.

Zie ook: http://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/centrale-raad-van-beroep-geeft-handvaten-voor-afhandeling-jeugdhulpverzoeken/

Lees verder