Maandelijks archief: juni 2017

Annotaties GZR 2017-0253

Het vrije verkeer van vestiging en diensten. De overheid mag de zorgmarkt in het belang van de consument en de volksgezondheid reguleren.

Inleiding

1. In bovenstaande uitspraak oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het college), in lijn met zijn uitspraken van 31 maart 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:80/81/82) en van 19 april 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:100/102), dat de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg (TB/CU-7080-01, hierna: de tariefbeschikking) niet in strijd is met het in de artikelen 49 en 56 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU) opgenomen vrije verkeer van vestiging en diensten. In deze annotatie analyseren wij de overwegingen van het college.

Zie ook: http://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2017_0253

Lees verder