Maandelijks archief: juli 2017

AG HOF VAN JUSTITIE EU VERDUIDELIJKT HET BEGRIP MEDISCH HULPMIDDEL

Op 28 juni 2017 heeft de Advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘Hof van Justitie’) zich in een conclusie uitgelaten over de vraag wanneer software kwalificeert  als een medisch hulpmiddel in de zin van richtlijn 93/42 (hierna: ‘de richtlijn’). Hierbij merken wij op dat de verordening (EU) 2017/45 in 2020 de richtlijn en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de medische hulpmiddelen, zal vervangen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/ag-hof-van-justitie-eu-verduidelijkt-het-begrip-medisch-hulpmiddel/

Lees verder

HOOGSTE BESTUURSRECHTERS ONTWIKKELEN TOETSINGSKADER VOOR DE INZET VAN MEDISCH DESKUNDIGEN IN HET BESTUURSRECHT

Op 30 juni 2017 hebben de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) en de Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘CRvB’) een uitspraak gedaan, waarin zij een toetsingskader hebben ontwikkeld voor zaken waarin een bestuursorgaan zich beroept op een advies van een (eigen) medisch deskundige.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/hoogste-bestuursrechters-ontwikkelen-toetsingskader-voor-de-inzet-van-medisch-deskundigen-in-het-bestuursrecht/

Lees verder

Waar is ons constitutioneel hof?

Mensenrechten en grondrechten zijn niet vanzelfsprekend. Ook nu gaan politieke discussies vaak over de invulling van dit soort rechten. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? Wat valt er onder de vrijheid van godsdienst? Heeft iedereen recht op asiel? Worden mannen en vrouwen wel echt gelijkwaardig behandeld? Antwoorden op deze vragen volgen in Nederland onder andere uit de wet.

Zie ook: https://vanmierlostichting.d66.nl/2017/07/03/is-constitutioneel-hof/

Link naar het tijdschrift: idee2.2017—Waar is ons constitutioneel hof_

Lees verder