Maandelijks archief: september 2017

DE ‘ESSENTIALIA JURISPRUDENTIE’ VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP OOK VAN TOEPASSING BIJ VORMGEVING VAN DE JEUGDVERORDENING

Datum: 21 september 2017

Op 24 mei 2017 hebben wij een Legal Update geschreven over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘de Raad’) van 17 mei 2017. In deze uitspraak oordeelde de Raad – kort samengevat – dat het in beginsel aan de gemeenteraad is om op grond van de Wmo 2015 het Wmo-beleid (de essentialia van het voorzieningenpakket) binnen de gemeente vast te stellen en dat deze bevoegdheid ook niet door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) kan worden gedelegeerd. Deze uitspraak van de Raad laat zien dat het van groot belang is dat gemeenten de beleidsruimte uit de Wmo 2015 zorgvuldig vastleggen in een Wmo-verordening.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/de-essentialia-jurisprudentie-van-de-centrale-raad-van-beroep-ook-van-toepassing-bij-vormgeving-van-de-jeugdverordening/

Lees verder

Het bestuursrechtelijk bewijsvermoeden bij de toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag

In dit artikel worden twee situaties beschreven waarin het bestuursrechtelijk bewijsvermoeden wordt toegepast. Het wordt in deze situaties gebruikt omdat het voor het bestuursorgaan niet goed mogelijk is om feiten en omstandigheden die in haar bewijsdomein liggen te bewijzen. Bij het verkeerd aanbieden van een huisvuilzak is dat nog voorstelbaar en zijn de gevolgen van het toepassen van het bewijsvermoeden uiteindelijk gering. Voor de Afghaanse 1F’er heeft de toepassing van het bestuursrechtelijk bewijsvermoeden veel grotere gevolgen en is het bovendien haast onmogelijk om het vermoeden te weerleggen. Bovendien is de Nederlandse toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag niet in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees hier het artikel: Nederlands Juristenblad, Het bestuursrechtelijk bewijsvermoeden bij de toepassing van artikel 1F Vlu

HERREGISTRATIE BIG-REGISTER: IN HET BELANG VAN DE KWALITEIT VAN DE ZORG

Datum: 5 september 2017

De rechtbank Den Haag heeft op 19 juli 2017 een interessante uitspraak gedaan inzake een geschil over de voorwaarden voor herregistratie in het BIG-register, dat aanhangig was gemaakt door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (hierna: ‘de alternatieve artsenverenigingen’). De alternatieve artsenverenigingen hebben van de rechter ongelijk gekregen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/herregistratie-big-register-in-het-belang-van-de-kwaliteit-van-de-zorg/

Lees verder