Maandelijks archief: november 2017

Cessieverbod zorgverzekeraar is in beginsel niet onrechtmatig jegens niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Op 16 oktober 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat een cessieverbod, dat door een zorgverzekeraar is opgenomen in de algemene polisvoorwaarden, jegens een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in beginsel niet onrechtmatig is. In lijn met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 juli 2017 oordeelt de rechtbank daarnaast dat de zorgverzekeraar in casu ook niet verplicht is een betaalovereenkomst aan te bieden aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/cessieverbod-zorgverzekeraar-is-in-beginsel-niet-onrechtmatig-jegens-niet-gecontracteerde-zorgaanbieder/

Lees verder