Maandelijks archief: januari 2018

IS EEN WAARSCHUWING EEN BESLUIT?

Datum: 30 januari 2018

Op 24 januari 2018 heeft staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven zijn conclusie uitgebracht over de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en of belanghebbenden zodoende in beroep bij de bestuursrechter kunnen komen tegen een dergelijke waarschuwing. In deze Legal Update zullen wij de inhoud van deze conclusie op hoofdlijnen bespreken.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/is-een-waarschuwing-een-besluit/

Lees verder

CONCLUSIE STAATSRAAD ADVOCAAT-GENERAAL OVER EXCEPTIEVE TOETSING

Datum: 3 januari 2018 

Op 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven zijnconclusie uitgebracht over de vraag hoe intensief bestuursrechters algemeen verbindende voorschriften dienen te toetsen aan hoger recht en algemene rechtsbeginselen, en welke toetsingskader daarbij een rol speelt. Op grond van artikel 8:3 Awb staat geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften. De bestuursrechter kan alleen bij wijze van exceptieve toetsing aan dergelijke voorschriften toetsen. Widdershoven stelt in zijn (lezenswaardige) conclusie onder meer dat bestuursrechters een algemeen voorschrift exceptief moeten toetsen aan zowel materiële als formele rechtsbeginselen. Zij moeten dat voorschrift vervolgens buiten toepassing laten of onverbindend verklaren als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel.

Zie ook: https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/conclusie-staatsraad-advocaat-generaal-over-exceptieve-toetsing/

Lees verder