Maandelijks archief: maart 2018

Annotatie GZR: INVULLING HINDERPAALCRITERIUM VOOR ZORGAANBIEDER VOORALSNOG ONDUIDELIJK

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) schreef Bastiaan Wallage gezamenlijk met Eva Jabobs een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 30 januari 2018.

In deze uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Nederland (hierna:
‘de rechtbank’) geoordeeld dat de door de zorgverzekeraar ‘De Friesland’ betaalde vergoeding van 70 procent van het laagst door haar gecontracteerde tarief voor de niet-gecontracteerde zorg, wat neerkomt op 55 procent van het geldende NZa-tarief, een feitelijke hinderpaal vormt voor een verzekerde om zorg af te nemen bij een zorgaanbieder van zijn keuze. Voorts heeft de rechtbank de concrete omstandigheden van het geval beoordeeld. In deze annotatie lichten
Bastiaan en Eva allereerst de uitspraak van de rechtbank op hoofdlijnen toe. Vervolgens bespreken zij de invulling van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (hierna: ‘Zvw’) en het beroep van de zorgaanbieder op artikel 13 Zvw. Tot slot kijken zij naar de gevolgen van de uitspraak voor de rechtspraktijk.

Zie: https://www.vbk.nl/kennis-delen/publicaties/invulling-hinderpaalcriterium-voor-zorgaanbieder-vooralsnog-onduidelijk/

RESULTAATGERICHT INDICEREN OP GROND VAN DE WMO 2015 ONDER OMSTANDIGHEDEN TOEGESTAAN

Datum: 6 maart 2018

Op 9 februari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal (hierna: ‘het college’) een individuele beschikking voldoende heeft geobjectiveerd en geconcretiseerd door resultaatgericht te indiceren. De feiten en omstandigheden die in deze uitspraak centraal staan zijn de volgende.

Lees verder