Maandelijks archief: april 2019

BASTIAAN WALLAGE EN WOUTER KOELEWIJN ZIJN GENOMINEERD VOOR DE MAGNA CHARTA PUBLIEKSPRIJS

Opnieuw zijn twee van onze advocaten genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs. Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn schreven de Legal Update ‘Een betaalovereenkomst is geen zorgovereenkomst‘. Deze Legal Update is genomineerd voor de publieksprijs ‘Blog’ in de categorie ‘Boek 5, Boek 6 en Aansprakelijkheidsrecht’.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/bastiaan-wallage-en-wouter-koelewijn-zijn-genomineerd-voor-de-magna-charta-publieksprijs/

Wetswijziging Wmo 2015 moet resultaatgericht indiceren mogelijk maken

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is inmiddels helder (uitspraak 1 / uitspraak 2 / uitspraak 3). Het resultaatgericht indiceren door gemeenten is niet toegestaan. Gemeenten dienen in het besluit op grond waarvan de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ wordt toegekend ook tijdseenheden op te nemen en deze tijdseenheden moeten zijn gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Aangezien tot op heden in de rechtspraak slechts het ‘CIZ-protocol Huishoudelijke Verzorging’ en het rapport van HHM en KPMG Plexus zijn erkend als deugdelijk onderzoek zaten veel gemeenten te wachten op de reactie van de minister en/of de VNG. De VNG heeft eerder aangegeven de reactie van de minister af te wachten, voordat zij zelf met een inhoudelijke reactie zou komen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken/

https://www.sociaalweb.nl/blogs/wetswijziging-wmo-2015-moet-resultaatgericht-indiceren-mogelijk-maken

Lees verder

RESULTAATGERICHT INDICEREN OP GROND VAN DE WMO 2015 NIET LANGER MOGELIJK? EEN BOTSING TUSSEN MAATWERK EN RECHTSZEKERHEID

Voor het Tijdschrift Gemeentestem (Gst), 2019/37 schreven Bastiaan Wallage en Wouter Koelewijn een artikel over het resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 en in het bijzonder de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 oktober 2018. De CRvB oordeelde in deze uitspraak dat gemeenten in hun beleid en/of in het besluit waarin zij een voorziening ‘hulp bij het huishouden’ toekennen, met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel, ook tijdseenheden moeten opnemen (zie ook onze Legal Update van 25 oktober 2018).  Met deze rechtspraak is het voor gemeenten niet (langer) mogelijk om resultaatgericht te indiceren.

Voor meer informatie:

Bastiaan Wallage
+31 30 25 95 553
bastiaanwallage@vbk.nl

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/resultaatgericht-indiceren-op-grond-van-de-wmo-2015-niet-langer-mogelijk-een-botsing-tussen-maatwerk-en-rechtszekerheid/