Maandelijks archief: augustus 2019

HET EINDE VAN PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR JEUGDHULPVERLENING DOOR HET SOCIALE NETWERK?

In de praktijk komt het voor dat ouders van een jeugdige de jeugdhulp aan hun kind verzorgen (veelal individuele begeleiding) op grond van een persoonsgebonden budget. Op grond van artikel 8.1.1 lid 3 van de Jeugdwet is het aan de gemeenteraad om bij verordening te bepalen onder welke voorwaarden een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, zodat jeugdhulp kan worden betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. In dat kader wordt in de gemeentelijke verordening vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg’. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 17 juli 2019 volgt dat gemeenten onder omstandigheden geen persoonsgebonden budget hoeven te verstrekken voor jeugdhulpverlening door het sociale netwerk. Deze uitspraak zullen wij hieronder bespreken.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk

https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2019/08/14/het-einde-van-persoonsgebonden-budget-voor-jeugdhulpverlening-door-het-sociale-netwerk/

Lees verder