Maandelijks archief: september 2019

VERPLICHTING VOOR GEMEENTEN OM CLIËNTEN ACTIEF TE BENADEREN VOOR EEN HERINDICATIE OP GROND VAN DE JEUGDWET OF WMO 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 schrijven niet voor of een indicatie voor bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. In de praktijk worden besluiten door het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) op grond van voornoemde wetgeving vaak voor een kortdurende periode genomen. Dit sluit aan bij de bedoelingen van de wetgever, die terugkomen in de parlementaire geschiedenis bij de Jeugdwet en Wmo 2015, op grond waarvan de eigen kracht van de inwoner centraal staat en bij een ondersteuningsbehoefte (kortdurende) zorgverlening dient te worden ingezet met het doel deze in de toekomst weer af te bouwen in het geval het beter gaat met de desbetreffende inwoner. Dat roept de vraag op hoe de gemeenten dienen te beschikken bij inwoners met een chronische beperking. Hier zijn recentelijk Kamervragen over gesteld en deze zijn inmiddels door de minister beantwoord (2019Z12588). Bij de beantwoording van de Kamervragen gaat de minister eveneens in op de vraag of gemeenten verplicht zijn om een cliënt die individuele voorzieningen ontvangt op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet actief te benaderen bij afloop van een besluit.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/verplichting-voor-gemeenten-om-clienten-actief-te-benaderen-voor-een-herindicatie-op-grond-van-de-jeugdwet-of-wmo-2015

Lees verder

D66’er uit de regio: Bas Wallage

Waar ben je trots op?
De (lokale) politiek in Alphen aan den Rijn krijgt relatief weinig aandacht, vindt Bas. “Daarom organiseren wij lokaal allerlei activiteiten. Samen met onze actieve en zeer ervaren fractie gaan we in gesprek met mensen over wat er in Alphen, maar ook daarbuiten, leeft en speelt. Het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld een aantal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
Bas: “Gemeenten in de regio hebben veelal te maken met vergelijkbare vraagstukken. Het zou mijns inziens goed zijn als de regio op dit soort onderwerpen vaker gezamenlijk met de verschillende afdelingen optrekt. Ook waar het bijvoorbeeld gaat om het organiseren van activiteiten.”

Zie ook: https://zuidholland.d66.nl/2019/09/25/d66er-uit-de-regio-bas-wallage/