Maandelijks archief: december 2019

Gemeente moet aanpassing badkamer betalen: verbouwing van verouderde badkamer is geen ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ onder de Wmo 2015

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: ‘Wmo 2015’) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Ingevolge de Wmo 2015 beslist het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’), na een daartoe uitgevoerd onderzoek, tot verstrekking van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening dient een passende bijdrage te leveren aan het realiseren van een situatie waarin de inwoner in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen.

Zie ook: https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2019/12/05/gemeente-moet-aanpassing-badkamer-betalen-verbouwing-van-verouderde-badkamer-is-geen-algemeen-gebruikelijke-voorziening-onder-de-wmo-2015/

Lees verder