Maandelijks archief: mei 2020

GEMEENTEN, PAS OP MET INTEGRALE (AANVRAAG)PROCEDURES IN HET SOCIAAL DOMEIN!

Er zijn gemeenten die werken met een integrale verordening binnen het sociaal domein. Deze gemeenten werken met één verordening, voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) als de Jeugdwet (en in gevallen ook de Participatiewet). Het voornaamste doel hiervan is het realiseren van zo uniform mogelijke procedures. Dit terwijl de Wmo 2015 en de Jeugdwet hierop op onderdelen juist van elkaar verschillen. De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 maart 2020 een uitspraak gedaan over deze procedurele verschillen tussen beide wetten, die grote gevolgen kan hebben voor integrale sociaal-domeinverordeningen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/gemeenten-pas-op-met-integrale-aanvraagprocedures-in-het-sociaal-domein/

Lees verder