Maandelijks archief: augustus 2020

Licht op Legal: knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, en gedragswetenschapper Yvonne den Boer in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van jeugdwet naar Wmo. 

https://www.vbk.nl/lichtoplegal/licht-op-legal-knelpunten-de-wetgeving-bij-18-18-hoe-zorg-je-dat-jong-volwassenen-de

Lees verder

Noodgedwongen langer ‘gesloten jeugdhulpverlening’ door trage gemeentelijke besluitvorming

Als gevolg van trage gemeentelijke besluitvorming kon een jeugdige met complexe problematiek niet worden overgeplaatst naar een passende vervolgplek waar hij al maanden op wachtte en moet daardoor noodgedwongen langer in een gesloten jeugdhulpinstelling blijven. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/noodgedwongen-langer-gesloten-jeugdhulpverlening-door-trage-gemeentelijke

Lees verder

CBb oordeelt dat niet-gecontracteerde zorg volledig vergoed moet worden bij restitutiepolis

Door het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is op 28 juli een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tussen enkele verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de vraag of verzekeraars bij restitutiepolissen een eigen systematiek mogen hanteren om maximumtarieven vast te stellen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Het CBb oordeelt van niet. De essentie van de restitutiepolis is dat de gehele zorgnota vergoed wordt. Als dit anders was, dan zouden verzekerden moeten bijbetalen, en dat is niet de bedoeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de vergoeding beperkt worden tot een bepaald bedrag. Het is dan aan de verzekeraar om op individuele basis vast te stellen dat er excessief gedeclareerd is. 

In deze Legal Update plaatsen wij de uitspraak in het bredere wettelijke kader van de restitutiepolis en het zorgstelsel.

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/cbb-oordeelt-dat-niet-gecontracteerde-zorg-volledig-vergoed-moet-worden-bij

Lees verder