Maandelijks archief: juni 2021

Afbakeningsgeschillen in de Gezondheidszorg: ‘van het kastje naar de muur’?

Per 1 juli verschijnt de bundel “Juridische vragen in het sociaal domein”. Onze advocaten Wouter Koelewijn en Bas Wallage hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. Wouter en Bastiaan gaan in deze bijdrage in op de verschillende stelselwetten die onderdeel uitmaken van het Nederlandse gezondheidsstelsel en de daarbij komende afbakeningsproblematiek. De bijdrage die Bastiaan en Wouter hebben geschreven heeft de volgende titel: Afbakeningsgeschillen in de gezondheidszorg: ‘van het kastje naar de muur?’
 
De redacteuren van dit boek prof. mr. dr. G. Boogaard, mr. dr. C.B. Modderman en mr. drs. T.H.G. Robbe behandelen in deze bundel vraagstukken, waarvan vanuit de praktijk is aangegeven dat die van een wetenschappelijk antwoord zou moeten worden voorzien. De bundel is daarmee een belangrijke aanvulling op het onderzoek en evaluaties die er liggen en slaat een brug tussen praktijk en wetenschap. Wilt u de bundel bestellen? dat kan. ga naar https://lnkd.in/dNv_3-C

Resultaatgericht indiceren van Wmo-begeleiding is niet mogelijk

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘CRvB’) heeft zich in het verleden verschillende keren uitgelaten over het resultaatgericht indiceren van huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015. Resultaatgericht indiceren, wat inhoudt dat hulp niet wordt toegekend in uren maar in een te behalen resultaat (onder meer een schoon en leefbaar huis), is medio juni 2021 voor gemeenten niet mogelijk. Wat onduidelijk bleef was of deze rechtspraak zich ook uitstrekte tot andere voorzieningen binnen het sociale domein. De CRvB heeft hierover uitsluitsel gegeven in een uitspraak over individuele begeleiding op grond van de Wmo 2015.

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/resultaatgericht-indiceren-van-wmo-begeleiding-niet-mogelijk

Lees verder

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets

In de praktijk komt het voor dat ouders van een jeugdige de jeugdhulp aan hun kind verzorgen (veelal individuele begeleiding) op grond van een persoonsgebonden budget. Op grond van artikel 8.1.1 lid 3 van de Jeugdwet is het aan de gemeenteraad om bij verordening te bepalen onder welke voorwaarden een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, zodat jeugdhulp kan worden verleend door een persoon uit het eigen netwerk. De Rechtbank Rotterdam heeft in het verleden in een aantal uitspraken hierover geoordeeld dat het college geen persoonsgebonden budget hoeft te vertrekken voor de hulpverlening door een ouder als het gezinsinkomen toereikend is. Vervolgens leek ook de Centrale Raad van Beroep in haar uitspraak van 17 juli 2019 dit uitgangspunt te bevestigen. 

Zie ook: https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/jeugdwet-biedt-geen-ruimte-voor-inkomenstoets

Lees verder