About me

Bas Wallage (De Bilt, 1990) is advocaat en is afgestudeerd in de specialisaties staats- en bestuursrecht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij werkt momenteel als advocaat bij het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen.

Bas Wallage is sinds 2016 advocaat bij Van Benthem & Keulen. Hij is werkzaam op diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015, Jeugdwet en toezicht en handhaving in de zorg.

Bas publiceert en doceert met enige regelmaat op zijn vakgebied en zit in de redactie van GZR-Updates. Hij is daarnaast lid van de Vereniging voor Gezondheidszorg, de Vereniging voor Bestuursrecht en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Bas is als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden.

Volg Bas ook op twitter via @baswallage.

Contact:

b.wallage@d66.nl of bastiaanwallage@vbk.nl

IMG_0642VBK

21686145-22c55yfoto-4

Zie ook:

www.vbk.nl

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/bastiaan-wallage#tab-1

http://www.gzr-updates.nl/redactie

www.d66.nl

https://alphenadrijn.d66.nl

www.ciwarakids.com

www.ncjm.nl

 

1 thought on “About me

 1. miriam talhi

  Geachte heer Wallage,

  Met grote interesse heb ik uw artikel “Boete Wet arbeid vreemdelingen: een tewerkstellingsvergunning vereist voor Bulgaren en Roemenen” op het NJB Blog gelezen.
  Enige tijd geleden heb ik de verdediging gevoerd in een procedure waarbij het ook ging om een boetbesluit wegens de tewerkstelling van Bulgaren zonder de benodigde tewerkstellingsvergunning.
  Het betrof hier een werkgever die te goede trouw een schoonmaakbedrijf had ingehuurd, met als consequentie een boeteoplegging van € 24000,-
  Gelukkig is er in dit geval doorgeprocedeerd tot aan de Afdeling. Mijn betoog betrof toen de onevenredigheid van het boetebeleid, nu hierin helemaal niet gedifferentieerd werd naar gelang de aard van de overtreder. Dit was nog voor de aanscherping van het beleid waardoor het een onhaalbare zaak bleek. Grappig dat de Afdeling nu de minister de opdracht heeft gegeven om te differentiëren.
  Het zou fantastisch zijn om nu via de door u aangegeven weg alsnog de onrechtvaardige uitkomst te herstellen. Naar aanleiding van uw stuk heb ik nog wel een aantal vragen.
  Wat is het zaaknummer van de rechtszaak welke op 25 juli 2015 bij de Afdeling heeft gediend? Ik kan niet terugvinden of hier al een uitspraak in is gedaan. En ook niet of er prejudiciële vraag is gesteld aan het Hof van Justitie.
  Een andere vraag die ik heb is hoe de situatie luidt wanneer er geen prejudiciële vraag wordt gesteld. En er aldus de Afdeling geen onduidelijkheid bestaat. Hoe moet in dat geval worden vastgesteld vanaf wanneer je van de strijdigheid met het Europese recht had kunnen kennisnemen? (21 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:371 Sommerarrest)

  Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Mr Miriam Talhi

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *