Blogs hetleidskwartiertje

Bas

Veel rechtenstudenten stellen dat zij begonnen zijn met hun studie rechten omdat ze niet wisten wat ze anders zouden moeten doen. Dit blijkt vaak een slechte motivatie. Ik ben rechten gaan studeren omdat ik het interessant vind de redenatie achter de formele wetgeving te gaan begrijpen. Welke maatschappelijke belangen zitten er achter formele wetgeving en heeft de wetgeving wel een positief effect op de maatschappij? Na een aantal jaren studeren kan ik zeggen dat ik mijn studie goed heb gekozen. Mijn studie is mijn hobby geworden!

In bijzonder vind ik de rechten van mensen interessant. Bewustzijn van mensenrechten in een samenleving is van fundamenteel belang voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen, tegengaan van discriminatie, promoten van gelijkheid en bevorderen van participatie in een democratische samenleving. Om deze reden is het van belang de rechten van mensen te blijven waarborgen. “The one who does not remember history is bound to live through it again”.

In de praktijk blijkt echter dat mensenrechten, ook in Nederland, op grote schaal worden geschonden. Ik vind dat juristen het belang van mensenrechten moet blijven benoemen. “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”. Om deze reden schrijf ik graag juridische (wetenschappelijke) artikelen, die je kunt lezen op deze website.

Ook in de blogs die ik voor hetleidskwartiertje zal gaan schrijven zal ik aandacht besteden aan mijn hobby, de studie rechtsgeleerdheid. Mijn blogs zijn te lezen op www.hetleidskwartiertje.nl

foto

Mijn blogs:

– Teveel keuzes en informatie, goed kiezen is niet meer mogelijk!

– Eerste hulp bij huurgeschillen

– Bescheidenheid is alleen bij hem een deugd, die niet bescheiden hoeft te zijn.

– De weegschaal van Themis

– Emoties in het recht

– Een lastige keuze

– Ondernemingsrecht, een afspiegeling van de maatschappij

– Een leven lang leren

– Een bezoek aan de Zuidas

– Een studentenleven

– Wanneer woorden hun betekenis verliezen

– Avondcollege in Den Haag, een leerzame ontdekking.

– Bellum omnium in omnes

Wetenschap

Schaamteloosheid

De finish is in zicht

– Een zomerstage

– Schrijven en schrappen

-Haat, onwetendheid of onverschilligheid?