Categoriearchief: Uncategorized

Europese harmonisatie van privacy – óók in crisistijd

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) in werking getreden. Vanaf dat moment is de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Het recht op bescherming van persoonsgegevens, een belangrijk onderdeel van het mensenrecht op privacy, is daarmee een van de weinige mensenrechten dat ook Europeesrechtelijk is uitgewerkt. Het doel van de AVG is om iedere Unieburger een hoog en gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming te bieden. De wirwar aan mobiele corona-apps die sinds maart 2020 als paddenstoelen uit de grond schieten laat echter zien dat Europese lidstaten niet altijd dezelfde betekenis van het begrip ‘privacy’ hanteren. Het is dus de vraag of de AVG – óók in tijden van de coronacrisis – in heel Europa een consistent beschermingsniveau kan waarborgen. Deze vraag zullen wij hieronder beantwoorden.

Zie ook: https://www.njb.nl/blogs/europese-harmonisatie-van-privacy-óók-in-crisistijd/

Lees verder

De huisartsenroute: verwijzen naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder?

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2020-0181, schreef Bastiaan Wallage een annotatie onder de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 26 maart 2020.

In deze uitspraak oordeelt de rechter dat een gemeente niet gehouden is de door een zorgaanbieder verleende jeugdhulpverlening te vergoeden na verwijzing door een huisarts (‘de huisartsenroute’), indien die verwijzing zich richt tot een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. In de annotatie wordt deze uitspraak en de gevolgen hiervan voor de rechtspraktijk door Bastiaan besproken.

Zie ook: https://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2020_0181

Inkoop binnen het sociaal domein: een update!

Eerder informeerden wij u al over het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Daarmee wordt geprobeerd de uitvoeringslasten bij inkoop door gemeenten zo veel mogelijk te verlichten en het gunnen van overheidsopdrachten in het sociaal domein eenvoudiger te maken. 

Zie ook: https://www.vbk.nl/legalupdate/inkoop-binnen-het-sociaal-domein-een-update

Lees verder

Reporter Radio

Vanavond is onze advocaat Bas Wallage hoofdgast bij Reporter Radio (KRO – NCRV / NPOradio1). Hij geeft een toelichting op het item dat gaat over houders van de pardonvergunning die niet kunnen naturaliseren. De aflevering van Reporter is vanavond tussen 19.00 en 20.00 te beluisteren op Radio 1. Bas Wallage is vanuit Van Benthem & Keulen nauw betrokken bij Pro Bono Connect. Van Benthem & Keulen is partner van Pro Bono Connect en wordt door hen regelmatig benaderd voor het doen van onderzoeken voor NGO’s. https://lnkd.in/df2CC6b

Zie het interview hier: https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/59354-2020-05-28-naturalisatie-onmogelijk-ondanks-ruim-13-jaar-legaal-verblijf

Lees verder

GEMEENTEN, PAS OP MET INTEGRALE (AANVRAAG)PROCEDURES IN HET SOCIAAL DOMEIN!

Er zijn gemeenten die werken met een integrale verordening binnen het sociaal domein. Deze gemeenten werken met één verordening, voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) als de Jeugdwet (en in gevallen ook de Participatiewet). Het voornaamste doel hiervan is het realiseren van zo uniform mogelijke procedures. Dit terwijl de Wmo 2015 en de Jeugdwet hierop op onderdelen juist van elkaar verschillen. De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 maart 2020 een uitspraak gedaan over deze procedurele verschillen tussen beide wetten, die grote gevolgen kan hebben voor integrale sociaal-domeinverordeningen.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/gemeenten-pas-op-met-integrale-aanvraagprocedures-in-het-sociaal-domein/

Lees verder

WETSWIJZIGING INKOOP DOOR GEMEENTEN BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN: EEN EINDE VAN DE ‘OPEN HOUSE’-PROCEDURE?

Zoals wij u in onze eerdere Legal Update informeerden, heeft minister De Jonge van VWS de wens om verbeteringen in de inkoop binnen het sociaal domein door te voeren. Wij hebben beloofd u op de hoogte te houden.

Zie ook: https://www.vbk.nl/actueel/wetswijziging-inkoop-door-gemeenten-binnen-het-sociaal-domein-een-einde-van-de-open-house-procedure/

Lees verder

Artikel Financieel Dagblad

Vandaag in het FD een opiniestuk van onze advocaat, Bas Wallage. Bastiaan schreef samen met Hannah van Kolfschooten het opiniestuk “Overheid, pas op met gezondheidsdata en massasurveillance”. In het opiniestuk gaan Bastiaan en Hannah in op de vraag die de Europese Commissie (EC) aan telecombedrijven stelde om metadata van mobiele telefoons van miljoenen Europeanen te delen om corona beter te kunnen bestrijden. Lees hier het opiniestuk. https://lnkd.in/ec6ex8x. Bastiaan is, naast zijn werkzaamheden als advocaat bij Van Benthem & Keulen, promovendus aan de Leiden University en als docent verbonden aan de University of Amsterdam.

https://fd.nl/opinie/1339613/overheid-pas-op-met-gezondheidsdata-en-massasurveillance

Wmo- en jeugdhulp in tijden van de coronacrisis: een vergoeding voor niet-geleverde hulpverlening?

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen hebben impact op de uitvoering van Wmo- en jeugdhulp. Zowel gemeenten als zorgaanbieders begeven zich door de ontstane situatie op onbekend terrein en dit stelt hen voor een aantal urgente vraagstukken.

Zie ook: https://weblogs.arsaequi.nl/publiekrechtelijkgezondheidsrecht/2020/03/22/wmo-en-jeugdhulp-in-tijden-van-de-coronacrisis-een-vergoeding-voor-niet-geleverde-hulpverlening/

Lees verder

WAAROM MEERPERSOONSHUISHOUDENS ONDER DE AOW-LEEFTIJD GEEN ABONNEMENTSTARIEF BETALEN OP GROND VAN DE WMO 2015

Abonnementstarief
Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief in de Wmo 2015 definitief van kracht. De aanleiding hiervoor is het voorkomen van de stapeling van zorgkosten die voornamelijk voortkomen uit het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor Wmo- en Wlz-voorzieningen. Het abonnementstarief in de Wmo 2015 stelt een vaste maximale bijdrage van €19,- per maand voor maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten en de algemene voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan. Daarnaast zijn er uitzonderingen op de regel die nader worden geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Deze uitzonderingen zijn over het algemeen duidelijk en begrijpelijk.

Lees verder