Polemiek

Deze polemiek verscheen eerder in de DEMO jaargang 30 editie 1.

Vanaf vorige week schaam ik mij diep voor de Nederlandse politiek. Een Marokkanendebat in onze democratische politieke arena. Marokkanen krijgen vandaag de dag altijd de schuld tot het tegendeel is bewezen. Je zou vandaag de dag maar Marokkaan zijn in Nederland. Wetenschap en enige kennis van zaken zouden dit probleem kunnen oplossen. Mensen zonder enig bewustzijn van onze democratie horen mijns inziens niet thuis in de politieke arena. Met de stelling die hier voorligt – de politiek moet zich meer op wetenschap baseren – ben ik het dan ook eens. 

De Nederlandse politiek is er om de staat en samenleving te dienen. Er zijn vele problemen in de samenleving die de politiek probeert op te lossen. De vraag is of iedereen deze problemen kan oplossen. Op het moment dat er een financieel probleem is moet je wel enige kennis van financiële zaken hebben om dit probleem op te lossen. De vertegenwoordiger in de politiek is hier immers voor gekozen en is eindverantwoordelijk. Indien deze kennis ontbreekt worden er fouten gemaakt ten nadelen van de gehele maatschappij. Het is dus van groot belang dat wetenschap en kennis aanwezig zijn in de politieke arena. Dit is bijvoorbeeld al deels aanwezig doordat er wetenschappelijke adviesorganisaties zijn als het Centraal Planbureau (CPB) of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zo blijft het voor iedereen mogelijk om de politiek in te gaan. Het tegenargument dat ‘de burger’ het politieke debat moet kunnen volgen omdat er anders onrust ontstaat kan ook worden opgelost door de burger uitleg te geven over de politieke afweging. Zo zou de politiek moeten uitleggen dat Marokkanen ook mensen zijn met mensenrechten in plaats van de racistische discussie op straat te verplaatsen naar de politieke arena.

De huidige politiek is enkel gericht op de korte termijn en de publieke opinie. Waar de VVD jaren geleden nog kon nuanceren, doet men nu uitspraken die te vergelijken zijn met die van de PVV. De politiek neemt de mening over van de publieke opinie, dat levert immers stemmen op. Om de nuance in de politieke arena te behouden is kennis en wetenschap noodzakelijk. Zo hebben het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een belangrijke taak. Deze organisaties kunnen de politiek adviseren en beïnvloeden op basis van haalbaarheid en wenselijkheid. Dit zorgt ervoor dat er ook naar de lange termijn wordt gekeken zover de adviezen worden opgevolgd.

Onze democratie is niet enkel gericht op de tirannie van de meerderheid. Ook minderheden worden door onze grondwet en de rechter beschermd. De wetgever is echter de sterkste macht. Zij maken onze wetgeving en kunnen de rechten van minderheden beperken zoals momenteel bijvoorbeeld gebeurt met de rechten van vreemdelingen.

Naar aanleiding van de geschiedenis hebben wij discriminatie verboden. Hoe kan het dan zo zijn dat een deel van de politieke arena momenteel allochtonen wegzet als criminelen? Het antwoord is simpel, deze politici missen kennis en hebben weinig besef van de geschiedenis. Indien er mensen zonder kennis van zaken in de politiek plaatsnemen zullen de fouten die in de geschiedenis zijn gemaakt weer gemaakt worden. Mensen die tegen wetenschap in de politiek zijn zullen beargumenteren dat politiek is gericht op de toekomst en dat iedereen daarover moet kunnen meepraten. Onze toekomst is echter onzeker en kan bestaan uit oorlogen waarbij minderheden worden onderdrukt.  Het is van groot belang dat de mensen die hebben geleerd voor een bepaald onderwerp en inzicht hebben in de voorliggende problematiek beslissingen nemen in het algemeen belang.

Het filmpje van PVV Kamerlid Lilian Helder die de statistiek niet begrijpt is in eerste instantie erg vermakelijk maar bij nader inzien schokkend. Hoe kan je met iemand debatteren als die persoon de essentie niet begrijpt? Hoe kan je een land goed regeren als je de kern van een probleem niet kunt analyseren? De politiek behoort het land te regeren, indien kennis ontbreekt is het land onbestuurbaar. Men moet immers het wiel opnieuw uitvinden. Ik adviseer de PVV dan ook om een wetenschappelijk bureau te openen waardoor dergelijke fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Een goedlopende democratie is niet mogelijk zonder wetenschap. Wetenschappelijke adviesorganen kunnen Kamerleden adviseren over de haalbaarheid en wenselijkheid van een voorstel. Als dit niet gebeurt, zal de Nederlandse politiek steeds populistischer worden en zal het gevormde beleid niet het algemeen belang dienen.

Bas Wallage