AB 2015/459: Beschikbaarheidsbijdragen post mortem orgaanuitname. Beleidsregel en bestreden Besluit Beschikbaarheidsbijdrage zijn onvoldoende gemotiveerd.

CBb 13 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:246 m.nt. W. Koelewijn en B. Wallage

Zowel de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage Cure als het bestreden Besluit Beschikbaarheidsbijdrage zijn onvoldoende gemotiveerd. Gezien het ontbreken van de motivering kan niet worden vastgesteld of de diverse beschikbaarheidbijdragen post mortem orgaan uitname voldoen aan de eis van kostendekkendheid.

AB 2015459 Beschikbaarheidsbijdragen post mortem orgaanuitname. Beleidsregel en bestreden Besluit