ABRvS 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3182 m.nt. F.A. Mulder en B. Wallage

Verjaring nadeelcompensatie. Gevoerde onderhandelingen over de verplaatsing van de bedrijven kunnen op zichzelf de verjaring van de aanspraak op nadeelcompensatie niet stuiten.

Deze annotatie is gepubliceerd in het TBR (2016, nr.1).