ABRvS 29 april 2015, AB 2015/328, m.nt. B. Wallage

Deze annotatie werd op 24 september 2015 geplaatst in AB.

De staatssecretaris heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het drempelbedrag dat door het ontbreken van indexering sinds 1994 ongewijzigd is gebleven, niettemin hanteerbaar is gebleven als maatstaf ter uitvoering van het openbare-ordebeleid bij naturalisatieverzoeken.

Lees hieronder de noot:

AB 2015328 Naturalisatieverzoek. Achterwege laten indexering drempelbedrag vermogenssanctie voor w