ABRvS 4 november 2015, AB 2016/62 m.nt. B. Wallage

De boete die op grond van de Wet arbeid vreemdelingen aan een Bulgaarse werknemer is opgelegd, is niet in strijd met de begunstigingsclausule vanwege het feit dat Japanse werknemers geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben.
Deze annotatie is op 5 februari 2016 in AB (Rechtspraak Bestuursrecht) gepubliceerd.