Afbakeningsgeschillen in de Gezondheidszorg: ‘van het kastje naar de muur’?

Per 1 juli verschijnt de bundel “Juridische vragen in het sociaal domein”. Onze advocaten Wouter Koelewijn en Bas Wallage hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. Wouter en Bastiaan gaan in deze bijdrage in op de verschillende stelselwetten die onderdeel uitmaken van het Nederlandse gezondheidsstelsel en de daarbij komende afbakeningsproblematiek. De bijdrage die Bastiaan en Wouter hebben geschreven heeft de volgende titel: Afbakeningsgeschillen in de gezondheidszorg: ‘van het kastje naar de muur?’
 
De redacteuren van dit boek prof. mr. dr. G. Boogaard, mr. dr. C.B. Modderman en mr. drs. T.H.G. Robbe behandelen in deze bundel vraagstukken, waarvan vanuit de praktijk is aangegeven dat die van een wetenschappelijk antwoord zou moeten worden voorzien. De bundel is daarmee een belangrijke aanvulling op het onderzoek en evaluaties die er liggen en slaat een brug tussen praktijk en wetenschap. Wilt u de bundel bestellen? dat kan. ga naar https://lnkd.in/dNv_3-C