Brief van de dag ‘op naar menswaardigheid’

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Volkskrant van 31-05-2012

Asielzoekers die al jaren in Nederland wonen worden het land uitgezet, illegalen sterven op straat en politieke vluchtelingen worden niet geloofd. Onlangs was er ophef over de 36-jarige asielzoeker uit Iran die zichzelf in brand stak. De man was uitgeprocedeerd en zag geen uitweg meer. Waarom konden wij deze man niet helpen?

Wij blijken onmachtig te zijn als het gaat om het leven van mensen in nood te redden. Mensen die het stempel ‘illegaal’ krijgen opgedrukt zijn niet meer dan een nummer en belanden op straat. Maar waar moet je heen als je niet terug kunt naar je geboorteland omdat je staatsburgerschap niet meer wordt erkend? In Nederland wordt geprobeerd dit probleem te negeren door deze mensen in de illegaliteit aan hun lot over te laten. Een doodlopende weg, want meerdere mensenrechten worden geschonden. Zo concludeert Amnesty International vandaag in een rapport over vreemdelingendetentie dat het Nederlandse asielbeleid de Europese verdragen van mensen- en kinderrechten blijft schenden. De Raad van Europa concludeerde – vorig jaar al dat het Nederlandse asielbeleid strijdig is met mensenrechtenverdragen in Europa.

Ook de betrokken hulpverleners komen klem te zitten tussen enerzijds hun bewonderenswaardig streven om mensen in nood de noodzakelijke hulp te verlenen en anderzijds de opportunistische asielwetgeving die dit sterk bemoeilijkt. Zo wordt het oordeel van professionele hulpverleners in de asielprocedure stelselmatig genegeerd. Dit dilemma plaatst de hulpverlener in een onmogelijke positie.

Ik kan niet anders dan concluderen dat op onverantwoorde wijze wordt omgegaan met de gezondheid en rechten van asielzoekers gedurende de centrale opvang en tijdens het verblijf in de illegaliteit als gevolg van falende uitzettingen.

Er komen verkiezingen aan, zodat er hoop is dat na een periode van de ijzeren Rita Verdonk en de opportunist Gert Leers de misstanden zo snel mogelijk worden weggenomen en een menswaardig beleid kan worden gevoerd.

Bas Wallage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *