CBb 1 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:370 (AB 2016/106) m.nt. W.I. Koelewijn en B. Wallage

Vrije artsenkeuze: art. 13 Zorgverzekeringswet strekt er primair toe te bewerkstelligen dat de verzekerde er vanuit kan gaan dat de beloning van de voor het verrichten van de prestaties gekozen arts voor hem niet onbetaalbaar zal zijn.

Deze annotatie is op 11 maart 2016 in AB (Rechtspraak Bestuursrecht) gepubliceerd. Zie ook: AB 2016106 Vrije artsenkeuze. De Nederlandse Zorgautoriteit handelt in strijd met art. 11 en 13 va