CBb 12 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:376 (AB 2016/139 m.nt. W.I. Koelewijn, H. van Noort en B. Wallage).

Deze annotatie werd op 8 april 2016 gepubliceerd in AB.
Kapitaallasten verdisconteerd in de huurprijs van een huurovereenkomst tegen bepaalde duur: Appellante heeft aannemelijk gemaakt dat zij door de verandering van de bekostiging van de kapitaallasten in haar voortbestaan bedreigd wordt.