Constitutionele toetsing: voor behoud van de democratische rechtsstaat

Dat de rechtsstaat onder druk staat, is geen nieuws. De afgelopen jaren hebben vele experts hun zorgen geuit over de staat waarin onze democratische rechtsstaat verkeert. Ook de Eerste Kamer heeft uitgebreid over het functioneren van onze rechtsstaat gesproken. Er klinkt bezorgdheid over de wijze waarop de politiek omgaat met de democratisch rechtsstaat en de instituties binnen de democratische rechtsstaat. Parlementariërs hebben steeds minder respect voor de trias politica, de scheiding in wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, één van de kernwaarden van onze rechtsstaat.

Dit artikel werd op 3 november 2014 gepubliceerd op het NJBblog, lees het gehele artikel hier: http://njb.nl/blog/constitutionele-toetsing-voor-behoud-van-de.12966.lynkx