Een aantekening bij uitspraak over digitale hondenriem

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in NJB 2016/400, afl. 8.

Op 26 januari 2015 heeft de kantonrechter te Overijssel geoordeeld dat een elektronische hondenriem niet is te vergelijken met een gewone hondenriem (Rb. Overijssel 26 januari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:440). Alhoewel dit oordeel begrijpelijk is, is de motivering van de kantonrechter op één punt vanuit technisch oogpunt discutabel.

Bron: http://njb.nl/blog/een-aantekening-bij-uitspraak-over-digitale.19188.lynkx