Het automatisch detineren van vluchtelingen is niet toegestaan.

Op 21 april 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Opvangrichtlijn aangenomen. Dit wetsvoorstel is op 7 juli 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Voornoemde richtlijn stelt minimumnormen aan het detineren van vluchtelingen. In Nederland worden vluchtelingen die een asielverzoek aan de grens indienen gedetineerd. Tijdens de periode van detentie wordt door de Immigratie en Naturalisatiedienst het asielrelaas beoordeeld. Deze procedure wordt ook wel de grensprocedure genoemd. Het internationaal recht verplicht lidstaten echter om voorafgaand aan detentie de noodzaak hiervan te toetsen. In dit artikel zal ik bespreken of Nederland aan deze noodzakelijkheidstoets voldoet.

Dit artikel is op 22 oktober gepubliceerd op de blogpagina van Ars Aequi. Lees hier het volledige artikel:

http://weblogs.arsaequi.nl/staatsenbestuursrechttussenrechtsstaatendemocratie/2015/10/22/het-automatisch-detineren-van-vluchtelingen-is-niet-toegestaan/