Moties D66 – Procedurerichtlijn

Ik heb de D66-fractie geholpen met het opstellen van de amendementen aangaande de hernieuwde Procedurerichtlijn. De amendementen zijn aangenomen. Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?qry=%2A&fld_tk_categorie=Kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&Type=Gerelateerd&dpp=99&clusterName=Gerelateerde+documenten&fldnot_prl_nummer=2014Z21596&fld_prl_dossiernummer=34088&dossier=34088&id=2014Z21596&fld_prl_soort=Amendement

foto-6