Naschrift Nederlands Juristenblad

Met interesse hebben wij de reactie van Groen gelezen op ons artikel in het NJB van 15 augustus 2014. In zijn reactie uit Groen kritiek op een aantal punten die volgens hem onvoldoende en
te eenzijdig zijn belicht in ons artikel over verruiming van bevoegdheden
in het vreemdelingentoezicht. Een van die punten betreft het begrip ‘een redelijke vermoeden van illegaal verblijf’. Lees hier het volledige Naschrift.