Onrechtmatig Wmo-beleid

Dit artikel is op 13 juli 2016 gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad en is in samenwerking met Wouter Koelewijn geschreven.

In het licht van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin werd vastgesteld dat huishoudelijke hulp een voorziening is die onder de reikwijdte van de Wmo valt, wordt op grote schaal het Wmo-beleid herijkt terwijl tegelijkertijd massaal nieuwe aanvragen en herzieningsverzoeken worden ingediend. De vraag dringt zich daarbij op wat nu de rechtspositie is van Wmo-gerechtigden die eerder niet in bezwaar en beroep zijn gegaan. Loopt deze grote groep Wmo-gerechtigden nu tegen het leerstuk van de ‘formele rechtskracht’ aan of zijn er juridische mogelijkheden om de onherroepelijke beschikkingen alsnog open te breken?

http://njb.nl/blog/onrechtmatig-wmo-beleid-wat-nu.20273.lynkx

http://www.vbk.nl/kennis-delen/publicaties/onrechtmatig-wmo-beleid-wat-nu/