Perplexa

Een aanval op Syrië? De emotie schreeuwt aanvallen, maar de ratio is terughoudend.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 28 augustus 2013 op Joop.nl en is in samenwerking met Stas Verberkt geschreven.

In de speech van John Kerry gisteravond werd duidelijk dat de Verenigde Staten serieus bezig zijn met het voorbereiden van een aanval op Syrië. Dit nadat er in Syrië gebruik lijkt te zijn gemaakt van zenuwgas waarbij honderden mensen zijn omgekomen. Na de woorden van John Kerry hebben voor en tegenstanders van een aanval op Syrië hun mening getoond. Het conflict in Syrië is momenteel al jaren bezig en is erg complex geworden. Een juiste reactie of handeling lijkt er in deze situatie niet te zijn. 

Het Midden-Oosten

De regio rondom Syrië is de afgelopen jaren erg onrustig. Een eventuele aanval van de Verenigde Staten op Syrië kan leiden tot reacties in omringende landen. Zo is Iran een bondgenoot van Syrië. De bondgenoten van Syrië zouden zich wel eens kunnen keren tegen de Verenigde Staten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de wereldvrede.

Israël

De reactie van het Syrische regime na de woorden van John Kerry waren schokkend. Ze zouden de aanval niet afreageren op de Verenigde Staten maar Israël zou het doel van vergelding worden. Waar de Joodse gemeenschap de afgelopen decennia als zondebok moest dienen wordt de Joodse staat ook bij dit conflict betrokken. De Joodse staat zou namelijk hetzelfde zijn als de Verenigde Staten. Waar de meeste landen in het Midden – Oosten een afkeer hebben tegen Israël gezien de complexe situatie na de Tweede Wereldoorlog in het Midden- Oosten kan dit conflict leiden tot een grootschalige oorlog in deze regio. De dreiging naar Israël toont aan dat een eventuele aanval van de Verenigde Staten op Syrië ernstige gevolgen kan hebben voor de balans in het Midden Oosten. 

De Veiligheidsraad

De afweging of een aanval op Syrië proportioneel is gezien de mensenrechtenrechtenschendingen aldaar moet onder het internationaal recht in eerste instantie worden gemaakt door de Veiligheidsraad. Door onderlinge verdeeldheid en de nauwe band van Rusland met het Syrische regime lijkt afweging in de Veiligheidsraad op basis van de ratio ver weg. Dit maakt de situatie nog complexer. De verhouding tussen de Verenigde Staten en Rusland is de afgelopen jaren verslechterd. Een humanitaire interventie wordt momenteel sterk afgeraden door de Russen. Een aanval zou de verhouding tussen de twee grootmachten verder onder druk zetten. 

De afweging

De situatie in het Midden-Oosten is erg complex. Voor en tegenstanders hebben beide valide argumenten. Een humanitaire interventie lijkt gerechtvaardigd gezien de grove mensenrechtenschendingen in Syrië. De instabiele situatie in het Midden- Oosten en de dreiging richting Israël maakt de situatie erg complex. De emotie roept aanvallen maar de ratio is terughoudend omdat de effecten van een aanval vaak negatief uitvallen. In dergelijke complexe situatie is wijze raad altijd welkom. “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything” – Albert Einstein.