RESULTAATSGERICHT INDICEREN ONDER DE WMO 2015 OP ‘LOSSE SCHROEVEN’

De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘CRvB’) heeft zich in zijn uitspraak van 8 oktober jl. uitgelaten over de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen (hierna: ‘het college’) een individuele beschikking voldoende heeft geobjectiveerd en geconcretiseerd door resultaatgericht te indiceren. Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor de rechtspraktijk. De feiten en omstandigheden die in deze uitspraak centraal staan zijn de volgende.

Zie ook:

https://www.vbk.nl/kennis-delen/actualiteiten/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven/

https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/resultaatsgericht-indiceren-onder-de-wmo-2015-op-losse-schroeven