Seminar: Is resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 nog mogelijk?

Op 19 maart 2019 spreek ik op het seminar over resultaatgericht indiceren.

Tijdens het seminar over resultaatgericht indiceren zullen topsprekers de jurisprudentie en de gevolgen voor de rechtspraktijk duiden en tips geven ten aanzien van het gemeentelijke beleid en de zorginkoop. De algemene rechtsregels die uit de rechtspraak kunnen worden afgeleid worden toegelicht. Tot slot zullen de sprekers ook hun perspectief voor de toekomst geven. Het volledige programma treft u onderstaand.

Zie ook: https://www.sociaalweb.nl/events/seminar-is-resultaatgericht-indiceren-op-grond-van-de-wmo-2015-nog-mogelijk